آیه ۹۶ - سوره هود

آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى‌ بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ [96]

ما، موسى را با آيات خود و دليل آشكارى فرستاديم.

بیشتر