آیه ۱۱۲ - سوره شعراء

آیه قالَ وَ ما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ [112]
[نوح] گفت: من چه مى‌دانم آن‌ها چه كارى انجام مى‌داده‌اند!
بیشتر