آیه ۵۰ - سوره شعراء

آیه قالُوا لا ضَيْرَ إِنّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ [50]
گفتند: «مهمّ نيست، [هر كارى از دستت ساخته‌ است بكن]؛ ما به‌سوى پروردگارمان باز مى‌گرديم.
بیشتر