آیه ۱۴۷ - سوره شعراء

آیه فِي جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ [147]
در اين باغ‌ها و چشمه‌ها.
بیشتر