آیه ۱۲۳ - سوره شعراء

آیه کَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِینَ [123]
قوم عاد [نیز] پیامبران را تکذیب‌ کردند.
بیشتر