آیه ۱۳۴ - سوره شعراء

آیه وَ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ [134]
و [همچنين] به باغ‌ها و چشمه ها.
بیشتر