آیه ۴۶ - سوره شعراء

آیه فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ [46]
در اين هنگام همه‌ی ساحران به سجده‌ افتادند.
بیشتر