آیه ۱۴۶ - سوره شعراء

آیه أَ تُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ [146]
آيا [شما فكر مى‌كنيد] هميشه در نهايت امنيّت در نعمت‌هايى ‌كه اينجاست مى‌مانيد.
بیشتر