آیه ۱۷ - سوره شعراء

آیه أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ [17]
بنى‌اسرائيل را با ما بفرست. [آن‌ها به سراغ فرعون آمدند].
بیشتر