آیه ۱۹۶ - سوره شعراء

آیه وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ [196]
و توصيف آن در كتاب‌هاى [آسمانى] پيشينيان نيز آمده ‌است.
۱
(شعراء/ ۱۹۶)
علی‌بن‌ابراهیم (- وَ إِنَّهُ لَفِی زُبُرِ الْأَوَّلِینَ یَعْنِی فِی کُتُبِ الْأَوَّلِین.
علیّ‌بن‌ابراهیم (- وَ إِنَّهُ لَفِی زُبُرِ الْأَوَّلِینَ؛ بدین معناست که آن در کتاب‌های گذشتگان ذکر شده است.
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۲۲
البرهان
بیشتر