آیه ۱۶۹ - سوره شعراء

آیه رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمّا يَعْمَلُونَ [169]
پروردگارا! من و خاندانم را از آنچه اين‌ها انجام مى‌دهند رهايى ‌بخش.
بیشتر