آیه ۴۳ - سوره شعراء

آیه قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ [43]
[روز موعود فرا رسيدو همگى جمع ‌شدند]؛ موسى به ساحران گفت: «آنچه [از وسايل سحر] مى‌خواهيد بيفكنيد، بيفكنيد».
بیشتر