آیه ۷ - سوره شعراء

آیه أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ [7]
آيا آنان به زمين نگاه ‌نكردند كه چه قدر از انواع گياهان پرارزش در آن رويانديم؟!
بیشتر