آیه ۲۲۱ - سوره شعراء

آیه هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ [221]
آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسى نازل‌ مى‌شوند؟!
بیشتر