آیه ۴۲ - سوره شعراء

آیه قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [42]
گفت: «آرى، و در آن صورت مسلماً شما از مقرّبان خواهيد بود».
بیشتر