آیه ۲۰۷ - سوره شعراء

آیه ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ [207]
اين تمتع و بهره‌گيرى از دنيا براى آن‌ها سودى نخواهد ‌داشت!
بیشتر