آیه ۲۱۹ - سوره شعراء

آیه وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ [219]
و [نيز] حركت تو را در ميان سجده‌کنندگان [مشاهده‌ مى‌كند].
بیشتر