آیه ۵۳ - سوره شعراء

آیه فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ [53]
فرعون [از اين ماجرا آگاه ‌شد و] مأموران گردآورى نيرو را به شهرها فرستاد.
بیشتر