آیه ۱۳۸ - سوره شعراء

آیه وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ [138]
و ما هرگز مجازات نخواهيم شد.
بیشتر