آیه ۱۴ - سوره شعراء

آیه وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ [14]
و آنان [به اعتقاد خودشان] برگردن من گناهى دارند؛ مى‌ترسم مرا بكشند [و اين رسالت به پايان نرسد]!»
بیشتر