آیه ۲۰۳ - سوره شعراء

آیه فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ [203]
و [در آن هنگام] مى‌گويند: «آيا به ما مهلتى‌ داده‌ خواهد شد»؟!
بیشتر