آیه ۱۷۱ - سوره شعراء

آیه إِلّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ [171]
جز پير زنى كه در ميان بازماندگان ‌بود.
بیشتر