آیه ۲۰ - سوره شعراء

آیه قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالِّينَ [20]
[موسى] گفت: «من آن كار را انجام دادم درحالى‌كه از بى‌خبران بودم.
بیشتر