آیه ۱۱۴ - سوره شعراء

آیه وَ ما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ [114]
و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم‌كرد.
بیشتر