آیه ۱۳۳ - سوره شعراء

آیه أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ [133]
شما را به چهارپايان و نيز پسران [برومند] امداد فرموده.
بیشتر