آیه ۸۴ - سوره مائده

آیه وَ ما لَنا لانُؤْمِنُ بِاللهِ وَ ما جائَنا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصّالِحينَ [84]

[و مى‌گويند]: چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسيده ‌است، ايمان نياوريم، در‌حالى‌كه آرزو داريم پروردگارمان ما را در زمره‌ی صالحان قرار ‌دهد»؟!

بیشتر