آیه ۱۰۶ - سوره اعراف

آیه قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ [106]

[فرعون] گفت: «اگر نشانه‌اى آورده‌اى، نشان بده اگر از راستگويانى».

بیشتر