آیه ۱۱۹ - سوره اعراف

آیه فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرينَ [119]
و در آنجا [همگى] مغلوب شدند؛ و خوار و حقير گشتند.
بیشتر