آیه ۱۱۴ - سوره اعراف

آیه قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ [114]
گفت: «آرى، و به‌يقين شما از مقرّبان خواهيد بود».
بیشتر