آیه ۱۰۸ - سوره اعراف

آیه وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرينَ [108]
و دست خود را [از گريبان] بيرون آورد؛ سفيد و نورانى براى بينندگان بود.
بیشتر