آیه ۱۲۵ - سوره اعراف

آیه قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ [125]
[ساحران] گفتند: «[مهمّ نيست]، ما به‌سوى پروردگارمان باز مى‌گرديم.
بیشتر