آیه ۱۲ - سوره اعراف

آیه قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ [12]
[خداوند به او] فرمود: «در آن هنگام كه به تو فرمان دادم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده كنى»؟! گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده‌اى و او را از گِل»!
بیشتر