آیه ۱۱۸ - سوره اعراف

آیه فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ [118]
[در اين هنگام]، حق آشكار شد؛ و آنچه آن‌ها انجام مى‌دادند، باطل گشت.
بیشتر