آیه ۹۱ - سوره اعراف

آیه فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِمْ جاثِمينَ [91]
سرانجام زمين لرزه آن‌ها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان در خانه‌هايشان به رو افتاده و مرده بودند.
بیشتر