آیه ۲۴ - سوره اعراف

آیه قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حين [24]
فرمود: «[از مقام خويش]، فرود آييد، در‌حالى‌كه بعضى از شما نسبت به بعض ديگر، دشمن خواهيد بود. [شيطان دشمن شماست، و شما دشمن او]. و براى شما در زمين، تا زمان معيّنى محل اقامت و وسيله‌ی بهره‌بردارى خواهد بود».
بیشتر