آیه ۱۲۰ - سوره اعراف

آیه وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدينَ [120]
و ساحران بى‌اختيار به سجده افتادند.
بیشتر