آیه ۹۷ - سوره اعراف

آیه أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ [97]
آيا اهل اين آبادي‌ها، از اين ايمن هستند كه عذاب ما شبانه به سراغ آن‌ها بيايد درحالى‌كه در خواب باشند؟!
بیشتر